dissabte, 29 de gener de 2011

Fi de temporada dels Pastorets de Mataró (2010-2011)

Demà s’acaba la temporada 2010-2011 dels Pastorets de Mataró de Sala Cabanyes. Enguany han creat més expectació que l’habitual, atès que en la roda de premsa Josep Rodri els va presentar com uns Pastorets agnòstics.Jaume  Calsapeu, a la revista El Maresme, va escriure al núm. 195 (desembre de 1981): ‘El text ingenu reprendrà el seu camí com si els pèndols oscil·lants dels rellotges d’una societat que viu marcada pel seu propi impuls de canvi accelerat s’haguessin deturat en el temps i les busques, invertint el moviment, volguessin recular al seu punt de partida. És aquesta la sensació que sorprèn cada any els nombrosos espectadors d’arreu de Catalunya que donen bo de sentir i de veure en el decurs del cicle nadalenc la representació 'naïf' i pregonament arrelada de Sala Cabanyes, que no ha pogut ser anihilada en nom de cap avenç social ni suposadament dramàtic. Aquesta transmissió escènica de pares a fills, avui Patrimoni Cultural de la Ciutat, conserva encara el seu efecte gràcies a un esforç col.lectiu que ha estat capaç de respectar fidelment l’espectacle en el seu estat original, lluny de dubtoses modernitats. Aquesta és, sens dubte, una de les contradictòries virtuts dels Pastorets de Mataró.”
En el mateix número es publicava un quadre amb els costos de l’espectacle d’aquella temporada 81-82. Veure’l ara, fa somriure.
                                                                                                     Pessetes
Orquestra i direcció musical                                                         718.000
Tramoies                                                                                    292.000
Personal de sala (porters, acomodadors, taquilleres)                     102.000
Propaganda                                                                                 515.000
Lloguer de l’ase                                                                            24.000
Llum                                                                                           120.000
Societat General d’Autors i Menors                                               230.940
Manteniment Sala (neteja i calefacció)                                           31.200
Assegurança d’accidents (actors, tècnics i públic)                           50.000
Cartelleres entrades i sortides de Mataró                                        45.000